СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Облік, аналіз і аудит виробничих запасів

комментариев: 0 / добавить комментарий

Кожне підприємство можна розглядати як систему, як комплекс взаємовідносин та взаємозв’язків між елементами як в середині підприємства, так і з елементами поза підприємством. Таким чином управління можна тлумачити як комплекс необхідних заходів і сам процес впливу на систему чи її елемент з метою упорядкування, збереження їх якісної специфіки, вдосконалення та розвитку. В такому випадку має місце системний підхід до визначення сутності управління діяльності підприємства взагалі і управління виробничими запасами зокрема (тут виробничі запаси розглядаються як елемент системи, як підсистема).

Суб’єкт управління – структурно визначені об’єднання людей або керівники на персональному рівні, що наділені управлінськими повноваженнями та здійснюють управлінську діяльність. Об’єкт управління – те на що направлені організовані та систематичні управлінські дії суб’єкта.

Стратегія управління виробничими запасами є елементом стратегії управління діяльністю підприємства в цілому.

Управління виробничими запасами підприємства може бути стратегічне та оперативне. Стратегічне управління виробничими запасами підприємства передбачає:

1. Організацію обліку, аналізу, аудиту і контролю виробничих запасів в цілому та за елементами, що в свою чергу являється основою для створення інформаційної бази управління;

2. Аналіз виробничих запасів, що дає змогу оцінити їх обсяги та структуру, визначити рівень ефективності запасів, дати кількісну оцінку факторів, що визначають їх рівень та структуру, оцінити вплив кожного з них.

3. Нормування виробничих запасів, яке передбачає визначення граничних обсягів їх окремих елементів.

4. Розрахунок прогнозної величини виробничих запасів. При цьому визначається максимально та мінімально можливі їх обсяги при умові досягнення планових рівнів доходу та рівня прибутку підприємства.

5. Аудит та оперативне управління виробничими запасами.

Раціональне господарювання з виробничими запасами можливе лиш при дотриманні наступних принципів, що адекватні ринковим відносинам:

- забезпечення оптимального співвідношення між обсягом виробничих запасів та їх виробничою потребою;

- економне та раціональне розпорядження виробничими запасами;

- мінімізація витрат на створення виробничих запасів;

- забезпечення мінімального відтягнення оборотних засобів у виробничі запаси при забезпеченні безперервності виробництва;

- максимально можливе самофінансування потреб в оборотних засобах.

Дотримання цих принципів в кінцевому рахунку направлене на створення оптимальних виробничих та комерційних умов та поточного фінансування підприємства.

З вищенаведеного можна зробити висновки, що ефективне управління виробничими запасами не можливе без створення оперативної інформації, яка базується на даних фінансового обліку. Не слід розмежовувати поняття різних видів обліку окремо одне від одного, оскільки на практиці вони органічно поєднуються, забезпечуючи виконання поставлених їм завдань.

комментариев: 0 | просмотров: 94 | 01/10/2014
Читайте также:
Подача звітності з використанням електронно цифрового підпису
Подача звітності організаціями, приватними особами підприємцями в держ ...
Бесплатные программы для учета на малых предприятиях
Альтернатива использованию бесплатного программного обеспечения для ав ...
Что такое обязательный аудит?
Аудиторская фирма "В2В-Аудит» оказывает всевозможные услуги в области ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Облік, аналіз і аудит виробничих запасів»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/oblik-analiz-i-audit-virobnichih-zapasiv/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/oblik-analiz-i-audit-virobnichih-zapasiv/">Облік, аналіз і аудит виробничих запасів</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/oblik-analiz-i-audit-virobnichih-zapasiv/]Облік, аналіз і аудит виробничих запасів[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ