СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Скільки коштує ваш бізнес?

комментариев: 0 / добавить комментарий

Оцінка – діяльність експертів із систематизованого збору та аналізу даних, необхідних для визначення вартості різноманітних видів майна та бізнесу на підставі чинного законодавства України та стандартів. Тобто оцінювати що-небудь – означає, визначати вартість об’єкту.

Об’єктами оцінки можуть бути різноманітні активи: земля, будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомості, обладнання, цінні папери, нематеріальні активи (авторські права, патенти, торгова марка і т.і.), підприємство як діючий бізнес та ін. Важливим є те, що вартість об’єкту оцінки визначається для специфічних цілей. Процес оцінки включає в себе дві базові складові: аналітичну та розрахункову, грамотне поєднання яких дозволяє сформувати науково обґрунтовану думку.

Щодо видів майна, що підлягає оцінці, то оцінити можливо все, що відноситься до об’єктів цивільних прав, які у відповідності до українського законодавства можуть брати участь у цивільному обігу.

Оцінщики зазвичай розподіляють усі види майна на чотири основні групи:

 1. Об’єкти нерухомості;
 2. Рухоме майно;
 3. Інтелектуальна власність;
 4. Бізнес.

На практиці об’єктів оцінки можна виділити ще більше. Оцінити можна борги та права, вимоги, роботи, послуги та деякі інші види майна. Кінцевий продукт будь-якої оцінки – це документальне підтвердження вартості об’єкту оцінки. Цей документ є єдиною законною підставою для постановки майна на баланс за вартістю, визначеною оцінщиком, єдиним документом для податкових органів, нотаріусів тощо.

Об’єкти нерухомості

До нерухомості відносяться будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, житлові приміщення (будинки, квартири, котеджі), земельні ділянки, ліси, багатолітні насадження.

Рухоме майно

До цієї групи відносяться машини, обладнання та транспортні засоби. До речі, Цивільний кодекс України відносить до нерухомості також повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання та космічні об’єкти, хоча, по суті, вони є транспортними засобами. Цей казус, однак, на роботу оцінщиків не впливає.

Інтелектуальна власність

До цієї групи входять патенти, ліцензії, авторські свідоцтва, а також ноу-хау (нова, невідома іншим інформація, що має комерційну вартість), ділова репутація (гудвіл) та інші нематеріальні об’єкти.

Бізнес

Зазвичай в рамках оцінки бізнесу оцінюються акції та інші первинні та цінні виробничі папери, а також борги та паї в капіталі підприємств різних організаційно - правових форм власності.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ВИМАГАЄТЬСЯ ОЦІНКА?

 • Оцінка при вирахуванні державного мита в процесі нотаріального оформлення угод купівлі - продажу майна, майнових прав;
 • Оцінка і переоцінка активів підприємств для цілей їх бухгалтерського обліку та оподаткування (оптимізації оподаткування), постановка майна та майнових прав на баланс компанії, списання майна;
 • Оцінка майна, майнових прав для визначення загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій та в інших аналогічних випадках;
 • Визначення вартості майна, майнових прав для фінансового менеджменту;
 • Оцінка при переговорах щодо укладення угод купівлі-продажу майна, майнових прав, в тому числі товарообмінних, бартерних тощо;
 • Оцінка при визначенні майнових часток в статутному капіталі господарюючого суб’єкта, оцінка майна товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю, що підлягає виплаті учаснику, який виходить чи виключається з товариства;
 • Оцінка вартісних показників пооб’єктного переліку майна, що вноситься в статутний капітал;
 • Оцінка майна, майнових прав при злитті чи поділі підприємств;
 • Оцінка при санації чи ліквідації підприємства;
 • Оцінка при передачі майна в оренду чи лізинг;
 • Оцінка майна, майнових прав при спадкуванні та даруванні;
 • При складанні шлюбних контрактів та поділі майна;
 • Визначення заставної вартості майна у випадках кредитування під заставу конкретного об’єкту чи всього майнового комплексу в цілому;
 • Для перевірки кредитоспроможності підприємства (компанії) за результатами ринкової оцінки;
 • Визначення страхової вартості майна при його страхуванні та/або визначенні розмірів завданої шкоди;
 • Оцінка при зверненні стягнення на майно;
 • Оцінка при розробці бізнес-планів та інвестиційних проектів, залученні інвесторів;
 • Оцінка при митному контролі;
 • Оцінка при утилізації об’єктів.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ОЦІНКА ШКОДИ?

 • Внаслідок дій третіх осіб було пошкоджене Ваше майно, Ви є постраждалою стороною;
 • Вам необхідно надати офіційний кошторис у Вашу страхову компанію;
 • Ви є винуватцем пошкодження майна, Вам чи Вашій страховій компанії необхідно покрити витрати на проведення відновлювального ремонту, але розрахована сума, на Ваш погляд, завищена чи не об’єктивна;
 • Незалежний оцінщик надав Звіт про оцінку витрат на проведення ремонту, але, на Ваш погляд, сума не відповідає дійсності;
 • Необхідна зустрічна експертиза для захисту Ваших інтересів у суді;
 • У вас вилучають майно для державних потреб, але сума компенсації, на ваш погляд, неринкова.

ПОСЛУГИ З ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ, МАЙНА, ПІДПРИЄМСТВА (БІЗНЕСУ)

Пропонуємо вам допомогу у вирішенні проблем з незалежної оцінки.

У нас ви зможете замовити зазначені нижче послуги:

 • ринкова оцінка усіх видів майна (нерухомість, авто-техніка, річковий та повітряний транспорт, обладнання) для цілей кредитування, купівлі-продажу, внесення в статутний капітал, страхування, з метою спадкування;

Ринкова вартість – це ідеальний стандарт, який не завжди є досяжним і тому, наведені вище допущення не завжди дотримуються. З цієї причини реальна ціна угоди часто не співпадає з обґрунтованою ринковою вартістю і тому, найчастіше визначається НАЙБІЛЬШ ВІРОГІДНА ПРОДАЖНА ЦІНА. Найбільш вірогідна продажна ціна – це показник вірогідної ціни, за якою власність може бути реалізована, з врахуванням існуючих ринкових умов, фактичної інформованості та поведінки покупців та продавців.

 • переоцінка основних засобів підприємств для цілей бухгалтерського та податкового обліку;

П’ять беззаперечних плюсів:

 • зменшення податку на прибуток
 • покращення структури балансу
 • можливість отримання кредиту
 • збільшення амортизації
 • збільшення залишкової вартості.

Візьмемо, наприклад, невелике підприємство з виробництва трикотажу. Обладнання давно списане – балансова вартість нульова, тому неможливо отримати кредит на розвиток. Здійснивши ринкову оцінку обладнання, це стає можливим.

Переоцінка – шлях до розвитку вашого бізнесу.

 • оцінка активів підприємств для підготовки фінансової звітності за МСФЗ;
 • ринкова оцінка авто, мототехніки (автомобілів, вантажних машин, сільгосптехніки, спецтехніки, будівельної та дорожньої техніки, комунальної техніки) для отримання кредитів, внесення до статутного капіталу, купівлі - продажу;
 • незалежна оцінка суден (катерів, буксирів, кораблів ріка-море, барж, та інших пасажирських та вантажних суден) для цілей кредитування, страхування, оцінки шкоди, внесення в статутний капітал;
 • оцінка нерухомості (квартир, будинків, кімнат, будівель, промислових будівель, земельних ділянок), для отримання кредиту, з метою спадкування, купівлі-продажу, надання застави, внесення в статутний капітал підприємства;
 • незалежна оцінка обладнання (вантажопідйомного, деревообробного, поліграфічного, будівельного, металообробного, зварочного, монтажного, лакофарбного, ткацького, текстильного) для цілей отримання кредиту, застави, купівлі-продажу, внесення в статутний капітал;
 • розробка інвестиційних проектів;

Ви бажаєте вкласти гроші в певний проект чи компанію, але сумніваєтесь в прозорості та рівні ризику цієї операції. Ми готові Вам допомогти, розрахувавши ризик вкладень.

З інвестиційної точки зору – відкритість - це прозорість не тільки фінансів, але і корпоративної структури (взаємовідносини акціонерів та менеджерів, відношення до міноритарних акціонерів, склад ради директорів та її роль в управлінні компанією). Така відкритість дозволяє оцінити прибутковість компанії, потенційну рентабельність інвестицій та рівень ризиків, властивих цій компанії.

 • оцінка інтелектуальної власності для цілей внесення до статутного фонду;
 • оцінка підприємства (компанії), ринкова оцінка бізнесу;

Під оцінкою підприємства (бізнесу) слід розуміти не тільки оцінку вартості майна та власного капіталу, але й оцінку вартості компанії, її привабливість для інвестицій. Ринкова оцінка підприємства (компанії) здійснюється з метою підвищення ефективності управління – прийняття обґрунтованих інвестиційних та управлінських рішень, у випадку його купівлі-продажу, злиття, реструктуризації.

Одним із основних завдань оцінки підприємства є визначення його вартості в конкретний момент часу, оскільки саме вартість визначає рівень прибутковості, ліквідності та доцільність інвестицій в цей бізнес.

Аналіз вартості підприємства та факторів, що впливають на її зміну, може мати на меті декілька цілей:

 • визначення ймовірного рівня ринкового середовища, за відсутності даних біржових та позабіржових угод, виявлення тенденцій, прогнозування змін ринкової вартості підприємства, визначення діапазону цін, за якими можна буде здійснювати його купівлю та продаж в майбутньому;
 • визначення рівня недооцінки чи переоцінки ринком тих чи інших підприємств.

Для цих цілей визначається дійсна (ринкова) вартість підприємства.

Для визначення вартості підприємства застосовується фундаментальний аналіз вартості, який передбачає проведення макроекономічних, галузевих та мікроекономічних досліджень ринку.

Отже, оцінка є важливим та невід’ємним інструментом ведення бізнесу в сучасних умовах, який допомагає ефективно здійснювати господарську діяльність, оптимізувати існуючі негативні фактори та мінімізувати вірогідні ризики для власників бізнесу.

Статтю надано Міжнародною Юридичною Компанією «ЮЛС Чарногурський та Вишнякова» / “ULC Carnogursky & Vishnyakova” International Law Firm

Київ - Україна
вул. Горького, 172, офіс 1316
03150, Київ
Україна

Тел.: +380-44-361 3021
Факс: +380-44-529 1732

автор: Міжнародна Юридична Компанія «ЮЛС Чарногурський та Вишнякова»
источник: ulclegal.com.ua/uk | комментариев: 0 | просмотров: 208 | 30/01/2010
Читайте также:
Узаконить самострой
Узаконить самострой необходимая опция когда нужно срочно иметь докумен ...
Введення в експлуатацію самовільно збудованих будинків
Введення в експлуатацію будинків, які були побудовані без дозвільної, ...
Юридическая компания VB Experts
Юридическая компания VB Experts – это команда профессионалов, которые ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Скільки коштує ваш бізнес?»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/skilki-koshtuje-vash-biznes/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/skilki-koshtuje-vash-biznes/">Скільки коштує ваш бізнес?</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/skilki-koshtuje-vash-biznes/]Скільки коштує ваш бізнес?[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ