СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Особливості розвитку підприємницької діяльності в АПК

комментариев: 0 / добавить комментарий

Актуальність проблеми. В умовах ринкової економіки провідною формою господарювання є підприємництво як самостійна ініціативна діяльність, спрямована на одержання прибутку. Соціально-економічне значення підприємницької діяльності базується на необхідності всебічного задоволення потреб суспільства. Розвиток ринкового механізму господарювання в аграрній сфері економіки Україні нерозривно пов'язано з розвитком підприємництва. В сучасному аграрному секторі виникають складні виробничі відносини, певна система земельних відносин власності у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: серед сучасних наукових дослідників питань проблем розвитку сільськогосподарських підприємств присвячені дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких А.Г. Андрійчук, В.І. Власов, О.М. Онищенко, М.М. Федоров, В.І. Топіха, П.Т. Саблук, В.К. Савчук та інші вчені - економісти.

Постановка завдання полягає у досліджені проблем розвитку підприємницької діяльності та обґрунтуванні заходів підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Агропромисловий комплекс України - складна виробничо-економічна система, яка становить групу технологічно й економічно взаємозв’язаних галузей народного господарства, промисловості. В його складі три основні сфери. Перша забезпечує сільське господарство різним устаткуванням і засобами виробництва; Друга - сільське господарство; До третьої входять заготівля, збереження й переробка сільськогосподарської продукції. Центральна ланка АПК - сільське господарство [2].

Основні принципи вільного розвитку аграрного підприємництва такі: використання різних форм власності, господарювання і розмірів підприємств; Переважний розвиток малого підприємництва; Збереження і раціональне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства.

Перший принцип передбачає розвиток аграрного підприємництва на основі всіх форм власності — державної, колективної та індивідуальної (приватної).

Сутність другого принципу полягає в необхідності поєднання різних організаційних форм підприємницької діяльності: агрофірм, державних підприємств, товариств, міжгосподарських і спільних підприємств, акціонерних і пайових товариств, агроцехів промислових підприємств, кооперативів, сімейних та індивідуальних господарств. Це забезпечить стійкість аграрної економіки в екстремальних умовах і конкурентність у господарюванні.

Третій принцип розвитку підприємництва, враховуючи концепцію демонополізації, передбачає необхідність поєднання різних розмірів підприємництва незалежно від організаційних форм. Це можуть бути агрохолдинги, агрофірми, приватно-орендні та інші товариства, кооперативи, фермерські господарства, особисті підсобні господарства громадян, агроцехи промислових підприємств тощо. Відмінність у розмірах господарських одиниць в аграрному секторі зумовлена двома важливими природними чинниками: нерівномірним територіальним розселенням населення, що склалось історично, і різною характеристикою агропотенціалу земель.

Четвертим принципом розвитку підприємництва є широке залучення до нього громадян на основі прискореного розвитку дрібного аграрного підприємництва з дотриманням оптимальних співвідношень різних типорозмірів господарств.

П'ятий принцип розвитку підприємництва передбачає сприяння поглибленню спеціалізації й розширенню кооперації. Підприємництво тісно пов'язане з професіоналізмом, ґрунтується на ньому, породжує і поглиблює його. Професіоналізм, у свою чергу, пов’язано спеціалізацією праці й сприяє її поглибленню. Поглиблення спеціалізації з метою збереження виробничо-технічних зв'язків потребує розвитку і розширення кооперації.

З урахуванням здійснення цих принципів можливі й доцільні такі шляхи розвитку аграрного підприємництва:

- контрактне підприємництво на діючих і створених заново колективних підприємствах;

- подальший розвиток фермерських господарств;

- збільшення кількості й розмірів особистих підсобних господарств сільських жителів;

- розвиток приватних агрофірм і приватно-орендних підприємств;

- подальший розвиток агрохолдингів [1].

Серед головних чинників, що які гальмують розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі є наступні:

- організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;

- недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів;

- переважно декларативний характер державної підтримки підприємства, неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової бази;

- територіальні диспропорції, тобто концентрація малих підприємств довкола промислових центрів і майже відсутність їх у віддалених районах і селах;

- несприятлива податкова політика, непомірний тягар оподаткування;

- доволі громіздка система бухгалтерського обліку та звітності;

- обмежені можливості для захисту від протиправних посягань;

- криза неплатежів та проблеми з формуванням нових взаємозв’язків, каналів збуту;

- слабкість інфраструктури малого підприємництва;

- недостатність професійних знань та досвіду підприємців малого та середнього бізнесу [2].

Висновки. Становлення ринкових відносин вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних та правових відносин в аграрній сфері, свободу підприємництва та конкуренції.

Підприємництво в Україні має свою історію, певний досвід. Його слід розглядати як самостійну, ініціативну, систематичну діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку. Ринкова економіка розкриває широкі можливості для розвитку підприємництва.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник/ М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін., за ред. М.М. Ільчука. – К.: Вища освіта, 2002. – 398 с.
  2. Сучасний стан, напрямки реформування, перспективи та проблеми розвитку АПК України//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/economy/d00004053.html
автор: Т.М. Левченко, магістрант
комментариев: 0 | просмотров: 192 | 11/09/2012
Читайте также:
Бизнес-идея. Получение дохода от выращивания чеснока
В статье рассказано о неплохом и достаточно прибыльном виде заработка ...
Бізнес в кризу - магазин секонд хенд
Я, коли від кого-небудь чую фразу «бізнес з нуля», намагаюся визначити ...
Історія пожежних закордоном
В давні часи як таких пожежних не було. Коли будинок горів, з палаючим ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Особливості розвитку підприємницької діяльності в АПК»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/osoblivost-rozvitku-pdprimnitsko-dlnost-v-apk/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/osoblivost-rozvitku-pdprimnitsko-dlnost-v-apk/">Особливості розвитку підприємницької діяльності в АПК</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/osoblivost-rozvitku-pdprimnitsko-dlnost-v-apk/]Особливості розвитку підприємницької діяльності в АПК[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ