СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Легалізація трудових відносин

комментариев: 0 / добавить комментарий

Легалізація - узаконення, надання законної сили якому-небудь актові або дії.

Трудові відносини - це добровільний юридичний зв'язок між працівником і роботодавцем. Працівник зобов'язується особисто виконувати визначену трудову функцію за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією, посадою в даній організації з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Насамперед слід відрізняти трудові договори та трудові угоди. Відповідно до законодавства України, в деяких випадках робота може виконуватись не на підставі трудового договору, а згідно з укладеною трудовою угодою. Однак при цьому не виникають трудові відносини, які регулюються трудовим законодавством. Такі договори належать до цивільно-правових договорів і є однією з форм договору підряду, що регулюються нормами цивільного права. У разі укладення трудової угоди працівник не подає заяву про зарахування його на певну посаду і не вноситься запис до трудової книжки. На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, в тому числі різні соціальні пільги і гарантії, передбачені ним.

Відповідно до вимог ст.24 КЗпП України, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

 1. при організованому наборі працівників;
 2. при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 3. при укладенні контракту;
 4. у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 5. при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
 6. при укладенні трудового договору з фізичною особою;
 7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Якщо працівника фактично було допущено до роботи, а роботодавець не видав наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, не заповнив трудову книжку, не зробив запис в книзі обліку руху трудових книжок, то даний випадок кваліфікується як порушення вимог ст.172 КК України, як грубе порушення законодавства про працю.

На практиці, часто роботодавці виправдовуються, що працівник не оформлений на роботі у зв’язку з випробувальним терміном, однак ст.26 КЗпП України наголошує: при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

 • Осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • Молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • Молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • Осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • Інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, відповідно до вимог ст.24-1 КЗпП України, фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

Якщо у зазначений термін ФОП не зареєструє трудовий договір його дії кваліфікуються як порушення вимог ст.41 КУпАП, а саме порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

На даний час, Міністерство соціальної політики розробило 3 законопроекти, які зараз опрацьовуються в робочих групах з метою створення передумов для легалізації праці.

Вони передбачають посилення відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства, зокрема, за нелегальну зайнятість, і зміну підходу до оплати праці.

Головний державний інспектор праці Почапська О.С.

автор: Почапська О.С.
комментариев: 0 | просмотров: 353 | 20/11/2011
Читайте также:
Инспекторы Государственной пенитенциарной службы всегда стоят на страже закона и человечности
Беседы, лекции представителей государственных и общественных организац ...
Понятия государственного заказа и договора поручительства
Расшифрованы понятия государственного заказа, написано о сути договора ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Легалізація трудових відносин»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/legalizatsiya-trudovih-vidnosin/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/legalizatsiya-trudovih-vidnosin/">Легалізація трудових відносин</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/legalizatsiya-trudovih-vidnosin/]Легалізація трудових відносин[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ